English | Castellano | 18.06.2024
Grupo Financiero Riva y García Corporate Finance Private equity Banca Privada
Grupo Financiero Riva y García > Atenció al Client  

Atenció al Client

Descarrega'n el PDF PDF

RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.U. posa a disposició dels seus clients un Departament d'Atenció al Client, creat a l'empara de l'Ordre ECO 734/2004 d'11 de març, l'objecte serà atendre i resoldre les queixes i reclamacions que presentin els seus clients. El seu funcionament es recull en un Reglament de Defensa del Client, que pot consultar en les seves oficines i a la seva pàgina web.

Per efectuar les seves queixes o reclamacions haurà de dirigir-se, en primera instància, al titular del Departament d'Atenció al Client de Riva y Garcia Gestion SGCIIC, qui resoldrà en el termini màxim d'un mes. En cas de no estar d'acord amb la resposta rebuda, o si transcorregut un mes no rep una resposta, pot reclamar davant CNMV (Comissió Nacional de Mercat de Valors).

A continuació es reflecteixen les dades d'ambdós serveis:

 

D. Carlos Cuatrecasas Targa

Domicili: C/ Pelai 56, 3-4, 08001 Barcelona
Telèfon: 93 270 12 12
Fax: 93 270 12 13
Pàgina web: www.rivaygarcia.es
Correu electrònic: ccuatrecasas@rivaygarcia.es

 

Servei de Reclamacions de la CNMV

Carrer Edison, 4, 28006 Madrid
Passeig de Gràcia, 19, 4º. 08007 Barcelona
Email: serviciodereclamacionesCNMV@cnmv.es

Pot dirigir-se al Servei de Reclamacions de la CNMV, a través dels següents mitjans:

Enviament electrònic de la seva reclamació.

Formulari dirigit al Servei de Reclamacions de la CNMV C/ Edison, 4 - 28006 Madrid

Així mateix, disposa d'un telèfon d'Atenció a l'Inversor: 902 149 200.