English | Castellano | 18.06.2024
Grupo Financiero Riva y García Corporate Finance Private equity Banca Privada
Grupo Financiero Riva y Gar... > Private equity > Entitats > Spinnaker SCR (en liquidació)  

Spinnaker SCR (en liquidació)

Spinnaker (en liquidació) és una societat de capital de risc, constituïda el 24 d'abril de 2001 i registrada a la CNMV amb el núm. 57, amb uns fons compromesos de 25 milions d'euros. Spinnaker (en liquidació) centra les seves inversions en empreses del sector mitjans, concentrades en la producció, distribució i exhibició de tot tipus de continguts, així com la generació de tecnologies d'aplicació al sector (enabling technologies). Les empreses objectiu es poden trobar en qualsevol fase possible de desenvolupament (early stage, expansió, Build-up i Buyout) des del naixement del projecte fins a la seva maduresa.

Spinnaker (en liquidació) està present en el funcionament global del seu sector objectiu, i les seves inversions van destinades a aquelles empreses que es mostrin capaces d'agregar valor a la cadena del sector mitjans. L'equip de Venture Capital/Private Equity de Riva y García s'encarrega de la gestió del fons. Té diversos comitès d'assessorament tant interns com externs, formats per experts sectorials i professionals molt experimentats en l'àmbit de la direcció d'empreses. Els inversors del fons són tant inversors institucionals, com inversors privats i grups familiars.

Spinnaker (en liquidació) ha finalitzat el seu període d'inversió.

 

Empresa

Descripció

Logo

WECARE-U COMUNICACIÓN SL

Empresa de comunicació especialitzada en el sector salut.

www.wecare-u.com