English | Castellano | 12.08.2022
Grupo Financiero Riva y García Corporate Finance Private equity Banca Privada
Grupo Financiero Riva y Gar... > Corporate Finance > Darreres Operacions > Operacions 2002  

Operacions 2002

Descarrega'n el PDF PDF

Data

Client

Transacció

Valor (*)

Logo

2002

Grup VFV

Integració de diverses companyies de serveis funeraris i de gestió de cementiris

Confidencial

11/2002

Service Point

Venda de la divisió de serveis logístics de Service Point

Confidencial

11/2002

Natraceutical

Natraceutical inicia la seva cotització en el nou mercat.

146.380.430 accions

07/2002

Grup CEAC

Grupo Planeta adquireix el 75% de la Divisió d'Ensenyament a Distància del grup CEAC.

38 milions d'euros

02/2002

Grupo SAR

Presa de participació en el Grupo SAR

12 milions d'euros

(*) Operacions realitzades des de 2000 no sotmeses a tractament de confidencialitat

 

Grup VFV

Integració dels negocis funeraris iniciats per les famílies Ventura,
Fenés i Viñas a Catalunya. La integració es va realitzar mitjançant la
societat Grup VFV.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de les companyies

Import de la transacció:
Confidencial

Integració de diverses companyies de serveis funeraris i de gestió de cementiris

Riva y García ha assessorat les companyies.

 

Service Point

Service Point ha venut el 100% del capital social de la seva divisió Picking Pack
Servicios Logísticos a Paconsa, empresa de transport.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Service Point

Import de la transacció:
Confidencial

SPS ha venut la seva divisió de serveis logístics.

Riva y García ha assessorat SPS.

 

Natraceutical

Natraceutical, filial biotecnològica del grup Natra, ha iniciat la seva
cotització en el nou mercat mitjançant el sistema de listing.

Paper de Riva y García:
Entitat coordinadora de l'operació

Nombre d'accions
146.380.430 accions

Inici de cotització en el nou mercat.

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a entitat coordinadora.

 

CEAC

Grupo Planeta ha subscrit una ampliació de capital per import de 12
milions d'euros, que li atorga una participació del 75% de la Divisió
d'Ensenyament a Distància, Home English i Grupo Editorial. Així mateix, ha
assumit un deute bancari per un import de 26 milions d'euros.

Paper de Riva y García:
Assessor financer del grup CEAC

Import de la transacció:
38 milions d'euros

GRUPO PLANETA ha pres una participació del 75% en el capital de la Divisió d'Ensenyament a Distància del grup CEAC.

RIVA Y GARCÍA ha assessorat el grup CEAC.

 

Grupo SAR

Grupo SAR, líder espanyol en la gestió de residències per a la tercera edat,
ha donat entrada en el seu capital a TORREAL, companyia d'inversions participada
per Juan Abelló.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Grupo SAR

Import de la transacció:
12 milions d'euros

TORREAL ha pres una participació en el capital de GRUPO SAR.

RIVA Y GARCÍA ha assessorat el GRUPO SAR.