English | Castellano | 12.08.2022
Grupo Financiero Riva y García Corporate Finance Private equity Banca Privada
Grupo Financiero Riva y Gar... > Corporate Finance > Darreres Operacions > Operacions 2005  

Operacions 2005

Descarrega'n el PDF PDF

Data

Client

Transacció

Valor (*)

Logo

12/2005

Cevasa

Venda d'una participació minoritària de CEVASA

Confidencial

11/2005

Azkar

Opa d'exclusió d'Azkar

Confidencial

11/2005

Natra

Natra realitza una ampliació de capital de 40 milions d'euros.

40.235.290 €

09/2005

Tecnocom

Tecnocom realitza una ampliació de capital de 8,3 milions d'euros.

8.320.33,37 €

07/2005

Natra

Natra-Zahor adquireix el 100% de Chocolaterie Jacali.

22,5 milions d'euros

07/2005

Natraceutical

Natraceutical adquireix el 100% de Braes Group.

80 milions d'euros

07/2005

Natraceutical

Natraceutical realitza una ampliació de capital de 40 milions d'euros.

40.062.012,25 €

06/2005

Acuster, SA

Acuster, SA ven el 54% del seu capital.

Confidencial

03/2005

Service Point Solutions

Obligacions convertibles en accions de Service Point Solutions

46.419.999 €

(*) Operacions realitzades des de 2000 no sotmeses a tractament de confidencialitat

 

CEVASA
Compañía Española de Viviendas en Alquiler, SA, va ser fundada el 1968 i va esdevenir pionera en la promoció privada d'habitatges de protecció oficial per a la seva explotació en règim d'arrendament; i és la societat de capçalera del grup Cevasa. La seva activitat principal és l'arrendament d'immobles.
La participació venuda representa un 13,48% del capital de la societat.

Paper de Riva y García:
Assessor de l'accionista venedor

Import de la transacció:
Confidencial

Venda d'una participació minoritària de la companyia

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a assessor de l'accionista venedor.

 

Azkar
Transportes Azkar, companyia de transports i logística, ha realitzat una opa sobre
17,21 milions de títols propis, representatius del 35,42% del seu capital social
amb motiu de la seva exclusió de cotització.

Paper de Riva y García:
Entitat directora i agent

Import de la transacció:
Confidencial

Opa sobre el 35,42% del capital social amb motiu de la seva exclusió de cotització

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a entitat directora i agent.

 

Natra
Natra ha realitzat una ampliació de capital per un import efectiu de 40 milions d'euros amb la finalitat d'adquirir l'empresa belga Chocolaterie Jacali.
La resta de l'import de l'ampliació va destinada a millorar l'estructura financera del grup.

Paper de Riva y García:
Entitat directora i agent

Import de la transacció:
40.235.290 euros

Ampliació de capital

40.235.290 €

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a entitat directora i agent.

 

Tecnocom
Tecnocom és integrador líder de solucions per a portabilitat d'informació. La companyia ofereix solucions per satisfer necessitats d'emissió, recepció, emmagatzematge i seguretat d'informació. Import de l'ampliació destinat al finançament del pla de negoci de la companyia relatiu a Metrocall (desenvolupament d'una xarxa de telefonia mòbil al metro de Madrid) i l'adquisició de companyies de mida petita dintre del seu sector.

Paper de Riva y García:
Entitat coordinadora

Import de la transacció:
8.320.331,37 euros

Ampliació de capital

8.320.331,37 €

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a entitat coordinadora.

 

Grupo Natra-Zahor
Aquesta operació comporta, per al Grupo Natra-Zahor, un pas més en el procés de creixement no orgànic, iniciat el 2004 amb la integració de Zahor, ampliant la gamma de productes actual del grup, precisament amb famílies de productes de més valor afegit i major marge.
Amb aquesta operació s'aconsegueix una important ampliació de la gamma de productes, en oferir el producte més alt de la gamma (bombons) del país productor de referència a escala mundial (Bèlgica) amb marges més grans, i el procés de producció del qual té nombroses especificitats i requeriments que actuen com a barrera d'entrada per a altres competidors potencials.
Després d'aquesta operació, Natra es consolida com un grup d'alimentació ben posicionat en els sectors en què opera actualment.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Natra

Import de la transacció:
22,5 milions d'euros

NATRA adquireix el 100% de les accions de CHOCOLATERIE JACALI.

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a entitat directora i agent.

 

Natraceutical
L'operació comporta, per a Natraceutical, avançar més de tres anys en el seu pla de negoci i diversifica notablement la seva cartera de productes i clients, esdevenint una plataforma idònia per a la seva consolidació com un referent europeu en el sector de l'alimentació funcional.
El nou grup té més de tres-cents cinquanta empleats, amb plantes productives a València, Suïssa (dues plantes), el Regne Unit i el Brasil, i amb més de 250.000 m2 de superfície.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Natraceutical

Import de la transacció:
80 milions d'euros

NATRACEUTICAL adquireix el 100% de les accions de BRAES GROUP.

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a entitat assessora, directora i agent.

 

Natraceutical
Natraceutical ha fet una ampliació de capital per un import efectiu de 40 milions d'euros amb la finalitat d'adquirir Braes Holdings Limited, format per Overseal (el Regne Unit) i Obipektin (Suïssa).
La resta de l'import de la compravenda ha estat finançada amb un crèdit sindicat de 40 milions d'euros.

Paper de Riva y García:
Entitat directora i agent

Import de la transacció:
40.062.012,25 euros

Ampliació de capital

40.062.012,25 €

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a entitat directora i agent.

 

Acuster
Acuster és una de les principals empreses espanyoles dedicades a la fabricació i a la distribució de maquinària i accessoris per a la canalització de fluids.
Després de la venda del 54% del capital, els antics accionistes de referència passen a tenir un 26% del capital, mentre que el 20% restant queda a les mans d'accionistes minoritaris.

Paper de Riva y García:
Assessor financer d'Acuster, SA

Import de la transacció:
Confidencial

ACUSTER, SA, ven el 54% del seu capital.

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a assessor del venedor.

 

Service Point
Service Point Solutions és un dels principals grups multinacionals que ofereix serveis de reprografia digital i gestió documental.
La companyia ha emès un bo convertible en accions per refinançar el seu deute bancari i escometre un pla de creixement per mitjà d'operacions selectives i desenvolupament orgànic.

Paper de Riva y García:
Entitat directora, agent, coordinadora i col·locadora de l'emissió

Import de la transacció:
46.419.999 €

Emissió d'obligacions convertibles en accions per import de 46.419.999,60 euros

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a entitat directora, agent, coordinadora i col·locadora de l'emissió.