English | Castellano | 20.07.2024
Grupo Financiero Riva y García Corporate Finance Private equity RyG Real Estate Banca Privada
Grupo Financiero Riva y García > Grupo Financiero Riva y García > Junta General

Junta General Grupo Financiero Riva y García

El Grupo Financiero Riva y García S.L. convoca als Srs. accionistes a la Junta General, que tindrà lloc el proper divendres 28 de juny de 2024 a les 12.00h al domicili social.

Al fitxer adjunt hi trobareu l'ordre del dia, així com la delegació de vot que podeu remetre signada a l'adreça de correu bcn@rivaygarcia.es.