English | Castellano | 12.08.2022
Grupo Financiero Riva y García Corporate Finance Private equity Banca Privada
Grupo Financiero Riva y Gar... > Corporate Finance > Darreres Operacions > Operacions 2004  

Operacions 2004

Descarrega'n el PDF PDF

Data

Client

Transacció

Valor (*)

Logo

12/2004

Alimentos Freisa

Alimentos Freisa adquireix el 100% d'Ibergel.

Confidencial

09/2004

Impex Química

Impex Química, empresa espanyola de distribució química, s'uneix al grup Azelis, d'àmbit europeu.

Confidencial

09/2004

SEAT

SEAT i el Consorci de la Zona Franca acorden la devolució de 50 hectàrees.

140 milions

07/2004

Mecalux, SA

Mecalux signa opció de compra sobre Esmena

54,6 milions

07/2004

Natra, SA

Natra i Zahor acorden la seva unió.

55 milions

07/2004

Anuntis

La fusió d'Anuntis i Trader crea el líder del negoci publicitari.

Confidencial

06/2004

Natraceutical, SA

Natraceutical ha realitzat una ampliació de capital per 20 milions d'euros en el mercat continu.

20 milions

(*) Operacions realitzades des de 2000 no sotmeses a tractament de confidencialitat

 

Alimentos Freisa

Alimentos Freisa, un dels principals fabricants a Espanya de plats
preparats i precuinats congelats, ha adquirit el 100% de l'empresa
Ibergel, situada a Zamora. L'adquisició d'Ibergel consolida l'estratègia
de Freisa de convertir-se en el proveïdor de referència per atendre les
necessitats de la gran distribució i liderar el procés d'oferta de producte
en el canal d'hostaleria i restauració.

Paper de Riva y García:
Assessor financer d'Alimentos Freisa

Import de la transacció:
Confidencial

ALIMENTOS FREISA ha adquirit el 100% d'IBERGEL.

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a assessor del comprador.

 

Impex Química, SA

L'empresa espanyola de distribució, líder en el sector químic i industrial
i que factura uns 120 milions d'euros, ha decidit formar part d'un
projecte d'àmbit europeu que busca enfortir la seva posició de lideratge.
El nou grup de distribució europeu tindrà presència en els principals
països del continent i facturarà aproximadament uns 500 milions d'euros.

Paper de Riva y García:
Assessor financer d'Impex Química

Import de la transacció:
Confidencial

IMPEX QUÍMICA s'integra en el grup AZELIS.

RIVA Y GARCÍA ha assessorat IMPEX QUÍMICA.

 

SEAT

SEAT, la filial espanyola de Volkswagen, rebrà 140 milions d'euros a
canvi de retornar al Consorci de la Zona Franca 50 hectàrees de sòl
industrial que ja no utilitza en aquest polígon. SEAT ha anat traslladant
progressivament diferents serveis de la Zona Franca a la planta
de Martorell, on hi té la fàbrica i el centre tècnic.

Paper de Riva y García:
Assessor de SEAT

Import de la transacció:
140 milions d'euros

Devolució de 50 hectàrees de sòl industrial al Consorci de la Zona Franca

RIVA Y GARCÍA assessora SEAT.

 

Corporación Gestamp

Corporación Gestamp ha concedit una opció de compra a Mecalux pel
100% del capital d'Esmena, SL, companyia que, en l'exercici 2003,
va tenir uns ingressos consolidats per vendes de 92 milions d'euros. El preu
de compravenda ascendeix a 54,6 milions d'euros, dels quals n'hi ha 9 que es
desemborsen amb la signatura del contracte d'opció de compra.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Mecalux

Import de la transacció:
54,6 milions d'euros

Signatura d'un dret d'opció de compra sobre el 100% del capital d'Esmena, SL.

RIVA Y GARCÍA assessora MECALUX, SA.

 

Natra, SA

Natra, SA pagarà 55 milions d'euros (dels quals 30 milions en efectiu, 15
milions en accions de nova emissió de Natra i 10 milions en accions
d'NTC en propietat de Natra).
Aquesta unió donarà lloc a una companyia de referència en el sector de la
xocolata i els derivats del cacau a Espanya. Una vegada realitzada l'operació,
la nova companyia facturarà aproximadament 200 milions d'euros, amb
un EBITDA d'uns 20 milions d'euros i tindrà uns sis-cents empleats.

Paper de Riva y García:
Assessor financer de Natra

Import de la transacció:
55 milions d'euros

NATRA, SA, es troba en procés de tancament de l'operació d'adquisició de ZAHOR.

RIVA Y GARCÍA assessora NATRA, SA.

 

Anuntis

Acord de fusió entre Trader Classified Media i Anuntis, amb el qual Trader
controlarà el 84% del capital de la firma resultant. El 16% restant queda en
poder de la família propietària d'Anuntis. Els negocis d'ambdues companyies
van registrar ingressos de 90 milions d'euros el 2003 i van reunir una
plantilla de mil dues-centes persones.

Paper de Riva y García:
Assessor financer d'Anuntis

Import de la transacció:
Confidencial

TRADER fusiona les seves filials a Espanya i Llatinoamèrica amb Anuntis.

RIVA Y GARCÍA ha assessorat Anuntis.

 

Natraceutical, SA

Natraceutical, SA, ha captat 20 milions d'euros gràcies a l'emissió
de 38,5 milions de noves accions. Aquests recursos permetran a la
companyia consolidar el programa de desenvolupament orgànic i d'expansió,
enfortir els seus recursos propis i aprofitar oportunitats de creixement
amb l'adquisició de companyies.

Paper de Riva y García:
Entitat directora i agent

Import de la transacció:
20 milions d'euros

Natraceutical ha realitzat una ampliació de capital en el mercat continu.

RIVA Y GARCÍA ha actuat com a entitat directora i agent.