English | Castellano | 18.06.2024
Grupo Financiero Riva y García Corporate Finance Private equity Banca Privada
Grupo Financiero Riva y Gar... > Corporate Finance  

Corporate Finance

Descarrega'n el PDF PDF

QUÈ FEM A CORPORATE FINANCE?

Des del Departament de Corporate Finance de Grupo Financiero Riva y García realitzem activitats d'assessorament financer i estratégic seguint els principis de confiança, independència, proximitat i professionalitat del grup.

Tenim una àmplia experiència en operacions de middle-market tant en empreses cotitzades espanyoles com empreses privades. Treballem amb els nostres clients per crear, realçar i maximitzar el valor de les seves empreses.

Algunes de les activitats d'assessorament més recurrents en el nostre dia a dia són:

 
Mercat de Capitals:

• Sortides a Borsa (OPV)

• Ampliacions de capital (OPS)

• Emisions de bons convertibles

• Splits / Contrasplits

• Adquisicions (OPA)

• Processos d’exclusió

• Cura del valor

 

Fusions i adquisicions (M&A):

• Assessorament en fusions i adquisicions (M&A)

• MBO / MBI

• Desinversions

• Emissions de deute i capital en mercats privats

• Reestructuracions de deute i refinançaments

 

Estratègia Financera:

• Planificació financera a llarg termini

• Informes d’expert independent

• Plans de negoci i de viabilitat

• Informes pericials en litigis i processos arbitrals

• Transmissions entre socis

• Operacions vinculades

• Impairment Test

*Per ampliar informació veure apartat de tipus d' operacions realitzades

 
La primera operació de Corporate Finance la vam fer el 1995 assessorant Service Point Solutions en una ampliació de capital en el mercat de valors; des de llavors, any rere any, seguim superant el llistó. Actualment ens hem consolidat com a un dels líders independents espanyols en transaccions corporatives nacionals, i ocupem el sisè lloc en el rànking d'operacions fins a 50 milions d'euros, segons ha publicat Thomson Financial.

 

Tipus d'operació

Operacions assessorades per Riva y García

Quota de mercat (a partir del valor)

50 M$

3

7,2 %

100 M$

3

2,7 %

200 M$

4

3,1 %

500 M$

4

2,1 %*

* a partir del nombre d'operacions assessorades

 

En els darrers cinc anys l'equip de Corporate Finance de Grupo Financiero Riva y García ha assessorat cinquanta companyies de manera continuada, i ha analitzat aproximadament cent transaccions.

El mercat de corporate a Espanya presenta bones oportunitats. Davant de la retirada dels grans bancs d'inversió a Londres i París, el mercat mitjà nacional de corporate queda al descobert. Així mateix, amb l'auge del Private Equity, s'aproximen els períodes de desinversió que aniran lligats a la necessitat del nostre assessorament.